Hoạt động

Công ty tổ chức thi tham quan du lịch hàng năm cho nhân viên và hoạt động vui chơi

Hoạt động của Mộc Sài Gòn

icon

Chúng tôi luôn tạo ra những cuộc giải trí cho nhân viên công ty và thường xuyên tổ chức các cuộc paty và những lần du lịch cùng công ty tạo cho những nhân viên gần nhau hơn.

Du Lịch Nha Trang 2016

Du Lịch Nha Trang 2016

Tập thể công ty Ga Design tổ chức du lịch những địa điểm nổi tiếng tại Nha Trang và hinh hoạt nhiều hoạt động vui nhộn gắn kết nhân viên với nhau. Đồng thời cũng làm giảm đi áp lực cũng như tạo ra những khoản tinh thần cho nhân viên thiết kế tốt hơn.

Xem chi tiết